De Psalmen zijn liederen voor het volk van God. De dichters gebruikten 'technieken' om de boodschap van de psalmen te versterken en te verhelderen. Het valt op dat in veel gevallen de tweede regel van elk psalmvers, de eerste regel met andere woorden herhaalt of versterkt. Dit is het zogenaamde parallellismus membrorum. Dit gebruikten de dichters niet alleen in psalmen, maar deze 'techniek' komt ook voor in de profetiën van Jesaja, bijvoorbeeld Jesaja 55. Een fraai voorbeeld is Psalm 114. Wanneer van deze psalm, elke eerste en elke tweede regel in twee kolommen staan, ontstaan in feite twee liederen die in een beurtzang gelezen kunnen worden. De tweede stem versterkt de eerste. Wat is de verdere bedoeling van dit project?
    • Ik onderzoek de samenhang van de opeenvolgende regels in de psalmen en geef de deze weer in een tabel. De resulaten publiceer ik op het web en voorzie de psalmen van een korte toelichting.
  • Er staan nu negen Psalmen. Het is de bedoeling dat ik met enige regelmaat 'nieuwe' psalmen zal plaatsen.
    • Psalm 111 en 112 hebben een vergelijkbare opbouw.

E.J.Hempenius