Cursus Verbond

 

WelkomCursusCursus Verbond

 

  Onderwerpen (voorlopig)

 • De bijbel als Woord van God. Wat betekent dat nu voor het lezen van de bijbel?
 • De bijbel als verzameling boeken.
 • Bijbelvertalingen. Wat komt daar bij kijken?
 • Het lezen van de bijbel. Hoe doe ik dat? Waar loop ik tegen aan?
 • Het lezen van de bijbel. Liederen; Brieven; Geschiedenissen; Gelijkenissen.
 • Het lezen van de bijbel. Cultuur toen en cultuur nu.
 • Aanwijzingen die de bijbel zelf geeft voor het lezen en begrijpen van teksten.
 • Bijbelstudie
 • Feitelijk (inductief) bijbellezen. Wat staat er? Hoe staat het er?
 • Emotioneel bijbellezen. Welke emotie roept dit op?
 • Meditatief bijbellezen. ‘Uw wet overdenkt bij dag en bij nacht.’ (Psalm 1)

  Informatie

  • Tijd en data worden noge bekendgemaakt
  • Er hangt een intekenlijst in de kerk. Daarop is het ook mogelijk om aan te geven of u belangstelling hebt voor een crèche tijdens de cursus, zodat ook degenen met kleine kinderen thuis in de gelegenheid zijn mee te doen. Ik kan niet garanderen dat de crèche er is. Eerst de belangstelling peilen.
  • plaats: gereformeerde kerk (vrijgemaakt) voorthuizen-barneveld.
  • kosten: zijn nog niet bekend
  • materiaal: wordt uitgereikt
  • voor wie: iedere belangstellende
  • informatie en/of voorlopige opgave:

 

  EJ Hempenius  Informatie  Preken  Cursus  Bijbelstudie  Boeken/artikelen  Reactie